O nás

Farma Třebešov s.r.o. zahájila svou činnost v zemědělství v roce 2012. Zabýváme se rostlinnou výrobou na cca 750 ha půdy a v roce 2015 jsme zahájili provoz bourárny zvěřiny a ostatního masa. V bourárně zpracováváme zvěřinu na výsekové maso dále se zabýváme výrobou ostatních produktů – uzeniny a další tepelně opracované výrobky (především ze zvěřiny).

Naším cílem není kvantita, ale kvalita

Maso vykupujeme pouze od prověřených dodavatelů, resp. mysliveckých spolků z okolí Orlických hor, kde se nachází zdravá zvěř. Naším produktům zachováváme jejich přírodní vlastnosti a nejvyšší kvalitu, a proto jsou u zákazníků oblíbené a ceněné. 

 

 

Společnost MATRIX a.s. zahájila realizaci vzdělávacího projektu, kterou odstartoval dvouletou systematickou práci na zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců. Náplní projektu je realizace komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení úrovně potřebných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků napříč všemi divizemi MATRIX a.s. Jako partneři v projektu vystupují Farma Třebešov s.r.o. a ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., které s MATRIX a.s. dlouhodobě spolupracují.

 

Dvouletý vzdělávací plán je sestaven s ohledem na aktuální vývoj požadavků trhu práce a s cílem zajištění dlouhodobého a udržitelného rozvoje společnosti MATRIX a.s. a jeho partnerů.

 

Žadatel projektu, společnost MATRIX a.s. je velmi dynamickou, neustále se rozvíjející výrobní a obchodní společností. Proto je nezbytné, aby měla k dispozici erudovaný, kvalitní a dobře proškolený personál. Společnost MATRIX a.s., stejně jako partneři projektu, si jsou dobře vědomi skutečnosti, že takovýto personál je třeba systematicky vzdělávat a vytvářet dlouhodobé plány rozvoje a vzdělání každého jednotlivého zaměstnance. Společnosti MATRIX a.s. si z dlouhodobého hlediska ověřila, že takovýto přístup přispívá k nízké fluktuaci zaměstnanců.

 

Kvůli neustále se navyšujícímu pracovnímu tempu a nasazení se musí její zaměstnanci učit hospodařit s časem, rozhodovat se efektivně, dorozumět se se zahraničními klienty, mít aktuální informace v oblasti technických oborů atd. Jedině tak společnost dokáže přijímat další výzvy, setrvat na trhu a dosahovat dlouhodobě udržitelných hospodářských výsledků. 

Ochutnávka našich produktů
Rozvozové auto Farmy Třebešov
Rozvozové auto před prodejnou
Prodejna zvěřiny a uzenin