Rostlinná výroba

Na jaře v roce 2014 začala hospodařit divize rostlinné výroby Farmy Třebešov na necelých 100 ha pozemků, rozdělených do katastrů obcí Třebešov a Trnov. V osevním plánu byly zahrnuty plodiny mák, sója, hořčice, ječmen. Vzhledem k rozloze bylo rozhodnuto počkat s nákupem vlastní techniky a veškeré polní práce zajistit formou služeb od jiných zemědělských subjektů. Dále v tomto roce koupila farma dva objekty bývalé odchovny prasat v Třebešově v sousedství firmy MATRIX, a.s.

 

V roce 2015 se rozloha farmy navýšila na necelých 120 ha a to v katastru obce Hroška. Osevní plán zahrnoval plodiny pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní. Seno a senáž z obhospodařovaných luk se dodávalo pro potřebu místní myslivecké společnosti. Výnosy obilovin v tomto roce byly velice dobré.

 

V roce 2016 došlo zatím k nejvyššímu nárůstu rozlohy farmy, a to na necelých 310 ha. Zahrnovalo to další pozemky v katastru obcí Lično, Ostašovice, Radostovice, Uhřínovice. V osevním plánu byla nejvíce zahrnuta kukuřice na zrno, a to cca na 160 ha. Zbytek tvořila řepka ozimá, pšenice ozimá a jarní, hrách a vojtěška. Sklizeň řepky ozimé v tomto roce proběhla s vysoce nadprůměrným výnosem. Došlo také k přestavbě bývalé porodny prasat na halu sloužící k uskladnění plodin vypěstovaných na našich pozemcích.

 

Rok 2017 byl významný zásadním navýšením obhospodařované výměry na 671 ha orné půdy a 80 ha luk. Byl zakoupen traktor John Deere 7310R a manipulátor JCB. Osevní plán se skládal z těchto plodin: pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní, řepka ozimá, kukuřice, hrách, vojtěška. Do budoucna jednáme o nákupu nové zemědělské techniky.

 

Stále trvá i náš zájem o odkoupení a pronájem zemědělské půdy.

Více informací na. +420 724 122 116 Stanislav Rejman.